Search here and hit enter....

BHARAT RATNA AWARD LIST (1954-2013) FOR COMPETITIVE EXAM

Bharat Ratna Award List (1954-2013)

BHARAT RATNA IS THE HIGHEST CIVILIAN AWARD IN INDIA

FOR DOWNLOAD IN PDF>>>>>CLICK HERE

S.no.
Person Name
Years
1.
C Rajagopalachari

1954
2.
C V Raman

1954
3.
Radhakrishnan

1954
4.
Bhagwan Das

1955
5.
Mokshangundam Visvervarayya

1955
6.
Jawaharlal Nehru

1955
7.
Govind Ballabh Pant

1957
8.
Dhondo Keshav Karve

1958
9.
Bidhan Chandra Roy

1961
10.
Purushottham Das Tandon

1961
11.
Rajendra Pradesh

1962
12.
Zakir Hussain

1963
13.
Pandurang vaman kane

1963
14.
Lal bahadur shastri

1966
15.
Indira Gandhi

1971
16.
V.v giri

1975
17.
K. kamaraj

1976
18.
Mother Teresa

1980
19.
Vinoba bhave

1983
20.
Khan abdul ghaffar khan

1987
21.
M.G. Ramachandran

1988
22.
B.R. Ambedkar

1990
23.
Nelson Mandela

1990
24.
Rajiv Gandhi

1991
25.
Vallabhbhai Patel

1991
26.
Morarji Desai

1991
27.
Abul Kalam Azad

1992
28.
J.R.D. Tata

1992
29.
Satyajit Ray

1992
30.
A.P.J. Abdul Kalam

1997
31
Gulzarilal Nanda

1997
32.
Aruna Asaf Ali

1997
33.
M.S. Subbulakshmi

1998
34.
Chindambaram Subramaniam

1998
35.
Jayaprakash Narayan

1999
36.
Ravi Shankar

1999
37.
Amartya Sen

1999
38.
Gopinath Bordoloi

1999
39.
Lata Mangeshkar

2001
40.
Bismillah Khan

2001
41.
Bhimsen Joshi

2008
42.
C.N.R. Rao

2013
43.
Sachin Tendulkar

2013

FOR DOWNLOAD IN PDF>>>>>CLICK HERE

FOR MORE LOG IN TO >>>> www.questionpaper4exam.blogspot.com 

LIKE US ON FACEBOOK>>>>> www.facebook.com/questionpaper4exam
COMMENT HERE ()